Книгата „Хроника на Бръчковия род“ на Веселин Стоянов и Катя Гечева-Стоянова с Априловска награда за литература

 

На 1 ноември 2019 г. в Ритуалната зала на Община Габрово бяха връчени традиционните Априловски награди за литература. Наградата на Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ в категория „Краеведска историческа литература“ получиха Веселин Стоянов и Катя Гечева-Стоянова за „Хроника на Бръчковия род“.

Рецензията на доц. д-р Владимир Донев, преподавател във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, председател на журито гласи: „Книгата е ценно изследване, представящо родовата история на Бръчковия род. Трудът е написан по всички правила на генеалогията с утвърдените схеми на портретирането на осем генерации от Бръчковия род в продължение на цели три века. Повествованието е разделено на глави според отделните клонове на фамилията. Миналото на рода е представено чрез словесен наратив, високо професионално изготвени родословни дървета и богат снимков материал. Изложението поставя конкретната родова история успешно в контекста на местната, националната и общата история. Модерният изследователски подход на авторите проличава в това, че те не се ограничават само с биографиите, но изследват и символните и топографските места на паметта, свързани с рода Бръчкови. Несъмнено книгата е сериозно изследване със значение за генеалогията, историографията, възпитанието на съвременниците как да се отнасят към род и памет. Заслужава награда в своя раздел.“

Припомняме, че официалното представяне на книгата беше на 11 май 2019 година в Регионален исторически музей – Габрово, а залата тогава се оказа тясна за многобройната публика – представители на почти всички клонове на рода от цялата страна, историци, краеведи и приятели.

РИМ – Габрово поздравява авторите и им желае още много, успешно завършени творчески предизвикателства!