Орден „Народна Република България“ ІІІ-та степен е културна ценност на м. ноември 2019 г.

 

Културна ценност на м. ноември е една новопостъпило дарение в РИМ-Габрово – орден „Народна Република България“ ІІІ-та степен. С него, с указ № 516 на Държавния съвет на НРБ, е награден колектива на отдел „Противопожарна охрана“ към Окръжно управление на МВР-Габрово за успехи през шестата петилетка. Орденът е връчен на 30 септември 1976 г. в залата на Партийния дом на началника на отдела Христо Караджов от министъра на вътрешните работи Димитър Стоянов. На събитието присъстват първият секретар на Окръжния комитет на БКП Трифон Пашов и председателят на Изпълнителния комитет на Общинския народен съвет Трифон Пангелов.

За първи път в България от всички поделения в системата на Министерството на вътрешните работи огнеборците от Габровски окръг получават подобна награда. Тя е заслужено признание за тяхната самоотвержена работа. Силната индустриализация на града и окръга е предпоставка за пожароопасни аварии. В такава обстановка габровските пожарникари достойно защитават живота на гражданите, частната и обществената собственост и през 1972 г. Габровски окръг получава званието „Образцов окръг в противопожарно отношение“.