Среща на световните столици на ножарството
Тиер, 17-19 май 2018 г.

От 17 до 19 май 2018 г. в град Тиер, Франция се проведе поредната среща (второ издание) на световните столици на ножарството, сред които е и нашият град. По покана на кмета на Тиер община Габрово изпрати делегация, в която беше включен Иван Постомпиров – главен уредник в РИМ – Габрово. На 18 май се проведе конференция, в която се представиха със свои презентации делегациите на поканените градове от: Австрия, Аржентина, България, Германия, Испания, Русия, Чехия, Финландия, Франция, Япония и др. Със специална презентация бяха представени природните условия, стопанската инфраструктура и туристическите забележителности на Габрово. Обсъден беше въпросът за създаване на мрежа от музеи на ножарството и свързаните с него дейности. Прието беше следващата среща на градовете с развито ножарско производство да се проведе в град Албасете, Испания след 2 години.

Представена беше колекция от експонати на ножарството и свързаните с него изделия, предоставени безвъзмездно от всички поканени градове участници в срещите през 2017 и 2018 г. Идеята е от нея да се създаде постоянна експозиция, която да бъде излагана по покана в различни градове, като част от световното културно наследство.

Град Тиер е средновековен град, стар ножарски център на Франция. Определя се като световна столица на ножарството. Най-ранните сведения за този занаят са от ХІV-ХV в. В града има специализиран музей на ножарството с богата и разнообразна колекция. В умален размер е представен производствения процес от ХVІІІ-ХІХ и началото на ХХ в., инструменти, марки на производители, търговски каталози и др. В специални витрини са изложени голямо разнообразие от различни модели ножове и други ножарски изделия – прибори за хранене, ножици, бръсначи, режещи инструменти и др. В специално устроена работилница пред посетителите се демонстрират различни процеси от ножарския занаят.

От 1991 г. в Тиер се организира ежегоден международен фестивал на ножарското изкуство и традиции (т. нар. Coutellia, вж. www.coutellia.fr). На 19 и 20 май се проведе неговото 28-мо издание, на което участва и габровският майстор-ножар Андрей Андреев. Представиха се 220 изложители от 20 страни на 2 500 кв. м площ. На него беше представена в специална шатра временната експозиция на ножарските изделия предоставени от участниците в срещата от 2018 г. Освен многобройните търговски щандове, посетителите могат да се запознаят с различни демонстрации, включително изковаване, заточване, ремотниране на нож. Желаещите могат сами да си изработят нож с предоставени материали и под надзора на майстор-ножар. Провежда се и конкурс между майсторите с награди за оригиналност, любимец на публиката и др.

За разлика от Габрово, Тиер е действащ ножарски център, в който са заети над 1500 души. В града и околностите му са разположени десетки занаятчийски работилници, по-малки и по-големи фабрики със значително производство за страната и чужбина. Старите фабрични сгради от ХІХ-ХХ в. с част от оборудването са съхранени като индустриално наследство на Франция.