Научна конференция „Развитието на занаятите и индустрията в България през XIX-XXI век и приносът на Габрово“,
26-27 април 2018 г.

Институтът за исторически изследвания – БАН, Регионален исторически музей – Габрово и ЕМО „Етър“ – Габрово организират национална научна конференция: „Развитието на занаятите и индустрията в България през ХІХ – ХХІ век и приносът на Габрово“, която ще се проведе на 26 и 27 април 2018 г. в РИМ – Габрово.
Научен ръководител е проф. д-р Илияна Марчева (ИИстИ – БАН).

Конференцията е посветена на 135 години от началото на музейното дело в Габрово и на българското председателство на ЕС през първата половина на 2018 г., едно своеобразно признание за усилията на българите по европейски път. В това отношение голяма е заслугата на развитието на индустрията и занаятите в техните многообразни социални, икономически, технологически и културни измерения.

Индустрията и нейните предшественици – занаятите са в основата на модерното развитие на българите още от времето на Възраждането и до наши дни. Те променят не само обществото и културата на българското общество, доближавайки го до европейското, но менят своите форми, практики, организация и технологични норми в зависимост от конкретните исторически условия. Индустрията, занаятите и търговията повлияват на структурата, социалните отношения, образованието и културата на обществото, допринасят за неговото европеизиране след Освобождението.

Габрово и Габровският край са едни от най-представителните примери за предприемчивост и успех в развитието на занаятите, търговията и индустриалното производство през модерната епоха. Ето защо, градът заслужено е включен в мрежата от творчески градове на ЮНЕСКО, наред със София.

Проблемът за модернизацията на България и ролята на Габрово в нея бе обект на самостоятелна конференция през 2006 г., от докладите на която бе съставен внушителен сборник. Той се радва на добро признание от страна на историческата колегия.

Темата на настоящата конференция концентрира усилията на изследователите върху индустрията и занаятите и тяхната социално-икономическа и културна роля за европейските перспективи в историческото развитие на българите и страната от ХІХ в. до наши дни. Очертават се няколко тематични полета, към които се насочва вниманието на историческата наука: индустриалното и занаятчийско производство: предприятия, технологии, външноикономически контакти и приносът на Габрово; българският занаятчия и предприемач: исторически профили в миналото и днес; индустриалното наследство – историческа памет и ролята на музеите: архиви и експозиции.

Заявеният тематичен обхват на конференцията предизвика голям интерес сред изследователската общност в България. Подадени са 38 заявки за участие с доклади и научни съобщения. Освен редица учени от Института по история при БАН, със свои разработки ще участват много колеги от музеите в страната, архивисти и отделни изследователи.

Предвижда се, докладите представени на предстоящата национална научна конференция в РИМ – Габрово да бъдат издадени в сборник.

Програма за конференцията: programa_industria_2018.pdf