Културна ценност на месец юли 2017 г.

По повод 120-годишната от създаването на ловно-стрелческо дружество „Сърна“, Регионален исторически музей-Габрово представя като културна ценност на месец юли знамето, принадлежало на организацията.

То е с правоъгълна форма и размери 75/90 см. Върху него има надпис, разположен в дъговидна форма и ушит с копринени бели конци „ГАБРОВСКО ОКОЛ. ЛОВДЖИЙСКО …. СЪРНА“. Под него две кръстосани пушки, лаврови клончета и годината 1898 г. В трите края на знамето са извезани, с червени и бели конци, стилизирани лозови листа. На обратната страна е изобразен елен сред борова гора. В четирите ъгъла са разположени стилизирани листа и клони. На три от страните има ресни, които са изработени от сърмени конци.

Знамето е част от фонда на Регионален историческия музей-Габрово от 1967 г.

Набиращата популярност на ловуването налага създаването на организирано ловно дружество в Габрово по примера на други градове в България. През юли 1897 г. местни ловци създават ловно-стрелческо дружество „Сърна”. Сред негови първи членове са Продан Тишков–Чардафон, Пенчо Сватов, Петър Лулчев, Антон Хоринек, Симеон Парлапанов, Никола. Д. Рашеев, Кольо Марков, Петър Хаджистойчев, Георги Кехайов, Евтим Килифарев и др. За председател на дружеството е избран Продан Тишков, за секретар-касиер – Пенчо Сватов. Рачо Бобчев и Георги Пецов са съветници.

Още с появата си Габровското ловно дружество се изявява в обществения живот на града. През месец октомври 1897 г. то взема участие в траурните процесии по отбелязването на 50-годишнината от смъртта на Васил Априлов и пренасяне на тленните му останки от Галац в Габрово. Дружеството участва и множество чествания на патриотични празници и исторически дати.

Непосредствено след основаването на Дружеството, ловците закупуват материали от Женева, Швейцария, за изработване на знаме. Реализацията му е възложена на съпругата на Антон Хоринек. Материалите и изработката струват на организацията около 1000 златни лева.

Известно време има съмнения относно годината на създаване на Дружеството. Редица запазени документи, както и обширното изследване на доц. Цоньо Петров аргументирано доказват, че то е юридически регистрирано през 1898 г., но фактически развива дейност и увеличава членския си състав от предходната година.

Създаването на ловно дружество „Сърна” в Габрово има важно значение за по-нататъшното опазване и развъждане на дивеча в района и за промяна в нагласата на населението за спазване на юридическите и морални норми в ловуването.

Като едно от най-старите ловни дружества в България, габровското „Сърна”, бързо се превръща във водещо в страната.

Автор: Иван Христов

Използвана литература: Петров, Ц. История на габровското ловно-рибарско дружество „Чардафон” 1897-1993 г. Габрово, 1995.