Плетените квадратчета на доц. д-р Светла Панайотова обагриха чардака на Дечковата къща

На 12 септември в музеен обект „Дечкова къща“ беше открита изложбата „Пъстри бабини квадратчета“ с плетива на една кука, дело на доц. д-р Светла Панайотова.

Чардакът трудно събра всички, които искаха да поздравят авторката и любопитни да я видят в творческата ѝ светлина.

Доц. Панайотова запозна гостите с историята на този вид плетиво и съвременното му приложение и сподели, че възприема заниманието си не само като хоби, а като възможност за оползотворяване на остатъчните текстилни влакна, за да не се превръщат в отпадъци и да замърсяват околната среда, а да заживеят нов живот като естетически продукти за бита, облекла, аксесоари, декорация и др. И като класическа габровка даде пример с дядо Миньо попа, който казвал „Връвчици късички, но може да потрябват“.

На финала изкушените от плетенето и приложните занимания получиха ценни съвети и наставления…

А за нас остава удовлетворението, че с творческите личности в Габрово правим малки стъпки, с които квартал „Шести участък“ става все по-пъстър и изпълнен с живот, провокира и вдъхновява…