Изложба „Пъстри бабини квадратчета“ с плетива на една кука на Светла Панайотова ще бъде представена в Дечкова къща

Регионален исторически музей – Габрово ви кани на 12 септември от 17.00 часа в музеен обект „Дечкова къща“, където ще бъде открита изложбата „Пъстри бабини квадратчета“ с плетива на една кука, дело на Светла Панайотова.

Доц. д-р Светла Панайотова е Зам. Декан по научно изследователска дейност и кадрови потенциал към факултет „Стопански“ на Технически университет – Габрово и е преподавател от катедра „Социални и стопански науки“. Доктор е по научна специалност „Икономика и управление“. Доцент по научна специалност „Икономика и управление“. Чете лекции по дисциплините „Комуникации и връзки с обществеността“, „Индустриална собственост и патентна политика“, „Интелектуална собственост“, „Социален маркетинг“, „Външнотърговска дейност“. Изнася лекции на немски език в партньорски университети в Германия по програма Еразъм+. Автор е на монографията „Търговия с иновационни продукти от възобновяеми суровини“ (2010), на учебните пособия „Изкуството за успешна продажба“ (2001), „Управление на промяната в предприятието“ (2011), „Международно сътрудничество в бизнеса и търговията“ (2000), „Рециклирането – критерий при конструиране на продуктите“ (2005) и на повече от 140 научни публикации, от които 22 публикации в областта на кръговата икономика. Участва в национални и международни проекти. Член е на Българската Асоциация по Маркетинг.

Как тази респектираща професионална визитка и научната дейност се съчетават с такова творческо-приложно занимание, каквото е плетенето, и какво провокира заниманията с плетива, научаваме от създателката на изложбата:

„В началото, още докато бях ученичка в немската езикова гимназия в гр. Ловеч, се появи желанието от страна на мои познати, да им превеждам текстове за плетки от списание „Modische Maschen“.

През 80-те години започнах да усвоявам, под ръководството на моята леля – Кина Иванова Костова, плетенето ѝ с една кука.

През последните 13 години се занимавам предимно с изработването на „Бабините пъстри квадратчета“. Техниката не е нова, а се е зародила след края на Втората световна война, в резултат на недоимъка на прежди. Хората са използвали и най-късите текстилни влакна, за да създадат цветните квадратчета. По-късно, през 70-те години, движението на хипитата използва пъстрите квадратчета в знак на протест. В съвременните условия техниката на „Бабините пъстри квадратчета“ също намира широко приложение, като известни дизайнери – Кати Джонс от Великобритания, създават свои колекции от бабините квадратчета.

В резултат от натрупаните знания и умения през годините, понастоящем плетенето за мен, освен като хоби, е свързано и със следните аспекти:

  • оползотворяване на остатъчни текстилни влакна, за да не се превръщат в отпадъци и да замърсяват околната среда;
  • арт-терапия за релаксация от напрегнатото ежедневие;
  • изследване историята на различни видове техники за плетене;
  • създаване на естетически продукти – дрехи за бита, облекла, аксесоари, декорация;
  • разпространяване на натрупаните знания и практически опит с участие в творчески работилници, семинари;
  • удоволствие от работата с текстилни влакна и цветовата гама, за да се реализира дадена творческа идея.“