Сборникът „Кина Иванова Койчева – научни трудове 1973-2011“ бе представен в Дечкова къща

На 23 май в музеен обект Дечкова къща беше представен сборникът научни трудове на Кина Койчева, доайенът на археологическите проучвания в Габровска област.

Сборникът е издаден в издателство „Фабер“ – В. Търново – дългогодишен партньор на РИМ – Габрово.

Г-жа Кина Иванова Койчева е известна на всеки, имащ интерес към габровската история. Родена на 16 септември 1939 г. в Дряново, в семейството на учителя и виден общественик Иван Койчев. Завършва средно гимназиално образование в родния си град в училище „Максим Райкович“ през 1957 г. и същата година е приета в Софийския Държавен университет, специалност история – профил археология и музейно дело. Дипломира се през 1963 г. На 1 август 1962 г. Кина Койчева е назначена за уредник в Окръжен исторически музей – Габрово, в отдел „Археология“, а от октомври 1967 г. е завеждащ на отдела. В периода 15 ноем. 1972 г. – 14 юли 1973 г. К. Койчева временно изпълнява длъжността директор на ОИМ. От 1982 г. до пенсионирането си през септември 1994 г. е главен уредник в музея.

За тридесет и две години трудов стаж в музея Кина Койчева израства като един от най-изявените и плодотворни специалисти в него. Участва в подготовката на всички археологически проучвания.

Тя посвещава целия си професионален живот на археологията, отдава своите творчески сили, вълнения и воля за откриването и съхраняването на културно-историческото наследство на Габрово и региона. Нейният принос на учен-археолог е на само в разкриването, но и в опазването и популяризирането на знакови за Габровския, Дряновския, Тревненския и Севлиевския край културно-исторически паметници.

От първата си научна публикация през 1973 г., до последната си, дълго след края на активната си работа, нейните усилия са насочени към няколко тематични полета, които тя грижливо развива и обогатява с професионалната си дейност. Публикува изследвания в най-авторитетните специализирани научни археологически издания – списание „Археология“, Годишника на Националния археологически музей, Известията на Археологически институт, в историческото „Векове“ и музейното „Музеи и паметници на културата“.

На първо място това са публикациите, посветени на проучването на обекти, между които тези за „обекта на нейния живот“ – укрепеното селище в м. Градище край Габрово; посветените на отделни находки; за габровския принос в зараждането на българската археологическа наука; обобщаващите публикации за отделни региони и общини в областта и групи от паметници; цялостните прегледи на археологическите данни за местната територия.

Много приносен характер имат публикациите ѝ, отразяващи спасителните разкопки в центъра на Габрово, чрез които тя защити тезата за средновековния произход на съвременния град.

В сборника са представени 42 научни статии и глава от книга.

Научните публикации на К. Койчева се отличават с висок научен стил, изчистена терминология, с коректно отношение към третирания материал. Те са често цитирани в научната литература.

К. Койчева е удостоена с почетния знак на град Габрово през 2019 г. – признание от съгражданите за дългогодишните проучвания на културното наследство в региона.

Томът, събрал многогодишния творчески труд на Кина Койчева, позволява един цялостен поглед върху древната история на Габровския регион. В научните публикации тук се съдържат единствените сведения за този период, защото е известна липсата на подобни извори. Текстовете в сборника дават отговор на много въпроси, поставят други и са крайъгълен камък за по-нататъшните теренни и теоретични изследвания.