Откриване на изложбата от „Игра до конец“ в Дечкова къща

На 19 май в Дечковата къща беше открита изложбата от „Игра до конец“ с текстилни творби на Ивелина Иванова, Руми Лафчиева и Стефка Проданова.

Пред присъстващите авторките споделиха какво от тяхната работа и крайния резултат остават скрити за публиката, какво ги вдъхновява и провокира и какво ги свързва, освен иглите. Събитието беше уважено от г-жа Ралица Манолова – Областен управител на област Габрово.

Изложбата може да бъде разгледана до 19 юни 2022 г.