НА ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ ПРЕДИ 45 ГОДИНИ

Снимки ни представят изборната атмосфера в Габрово през 1976 г.

Някои може би са забравили, а други не предполагат, че по времето на социализма, в условия на тоталитарно управление, също има избори за Народно събрание. Тогава думата „парламент“ се отнася по-скоро за западните държави.

На 30 май 1976 г. се провеждат изборите за VII (или XXXIII) Обикновено народно събрание (ОНС). Активността от 99,93% е нормална за онези времена, но впечатляваща за днешните. Избрани са общо 400 народни представители.

Народни танци за повдигане настроението на избирателите пред секцията в УИ „Т. Постомпиров“ (Първа прогимназия „Р. Умников“) на ул. „Радецка“. 30 май 1976 г.

В условията на еднопартийно управление кандидатите се предлагат и одобряват от Българската комунистическа партия (БКП). В листите, освен членове на управляващия елит, се включват първенци на социалистическия труд, изявени представители на културата, науката, образованието, спорта и др.

Посрещане пред секцията с хляб и сол на Трифон Пашов – първи секретар на ОК на БКП в Габрово и кандидат за народен представител. 30 май 1976 г.

В тогавашния Габровски окръг са подадени 129 864 гласа (99,99% участие), против предложената листа има само 1 глас, недействителните бюлетини са 3 бр., а празните пликове – 15. Избрани са 8 народни представители начело с Трифон Пашов – първи секретар на ОК на БКП в Габрово.

Гласува първият секретар на БКП – Габрово Трифон Пашов. 30 май 1976 г.

По това време изборите за Народно събрание имат формален характер. Прилага се мажоритарна система с едномандатни райони, в които единственият кандидат е утвърден от местните структури на БКП и може да бъде отзоваван от тях. Самият парламент е изцяло подчинен на партийните функции и на практика само гласува единодушно предложенията на правителството и Централния комитет (ЦК) на БКП.

Обикновените избиратели изчакват реда си на опашка в коридора. 30 май 1976 г.

Посрещане на Христо Орловски – кандидат за народен представител, пред секцията в VIII ОУ „Вл. И. Ленин“ (д.н. „Св. Св. Кирил и Методий“). 30 май 1976 г.

Бюлетината и плика се подават от комисията, не се налага допълнително отбелязване на партии и кандидати. 30 май 1976 г.

Гласува Христо Орловски, член на ЦК на БКП, бивш партизанин – командир на Габровско-Севлиевския отряд (1941-1944). До българският трибагреник, вместо знамето на Европейския съюз, е закачено знамето на Съветския съюз. 30 май 1976 г.

От 1976 до 1981 г. VII ОНС провежда общо 14 сесии с 36 заседания, на които народните представители гласуват предложените законопроекти без излишни дискусии и разтакаване. Сесиите обикновено продължават по няколко дена, след което представителите се завръщат към обичайните си занимания. За времето извън сесиите те обикновено не получават възнаграждение като депутати.

VII ОНС е закрито на 7 април 1981 г.

 

Автор Иван Постомпиров – гл. уредник в РИМ – Габрово