Занимания на чардака с бъдещите третокласници от СУ „Райчо Каролев“

Днес, 6 юли, в летните занимания в Дечкова къща се включиха бъдещите ученици от III клас при Средно училище „Райчо Каролев“. Те разгледаха постоянна експозиция „Градски бит от края на XIX до 40-те години на XX век“, след което работиха с музейните образователни помагала.