Игра „Дечковото златно съкровище“ с деца от Частна занималня „Вълшебен свят“

За поредно лято Музеен обект „Дечкова къща“ бе посетен от децата от Частна занималня „Вълшебен свят“. Те разгледаха постоянна експозиция „Градски бит от края на XIX до 40-те години на XX век“ и използваха придобитите знания, за да разгадаят тайните на Алтън Дечко и неговото златно съкровище.