Отново детска глъч огласи чардака на Дечкова къща

Отново детска глъч огласи чардака на Дечкова къща! Ученици от Основно училище „Христо Ботев“ посетиха музейния обект по проект на Община Габрово за безплатна лятна занималня. Обиколката на експозицията и работата с музейните помагала за ученици се хареса толкова на нашите малки гости, че те обещаха скоро пак да ни посетят!