Един по-различен Час на класа

Един по-различен Час на класа имаха учениците от VI „г“ клас при ОУ „Ран Босилек“. Посещението им в Дечковата къща беше посветено на предстоящия Празник на българската писменост, просвета и култура.

Освен виртуално пътешествие в началото на XX в. и среща с културното наследство от периода, децата се запознаха с историята на 200-годишната сграда и научиха, че близо 30 години през втората половина на XIX в. тук са покълвали семенцата на знанието и просветлението.

Построена в периода 1815-1820 г. за жилищно-търговска сграда от чорбаджи Дечко, един от най-видните габровци в първата четвърт на ХІХ в., през 1840 г. е дарена от неговите наследници на Габровската община. От 1848 г. в една нейна стая учителят Христодул Костович започва да преподава на по-възрастните ученици гръцки и славянски езици. Скоро къщата става Главно мъжко училище, в което преподават Калист Луков и Георги Емануилов, поставяйки основите на класното образование в Габрово. В периода 1857-1860 г. тук учителства бъдещият първи министър-председател на България Тодор Бурмов и въвежда редица образователни реформи. През 1873 г. в сградата е настанено Девическото главно училище.