РИМ – Габрово с участие в изложбата „Пред олтара на свободата“ на РИМ – Добрич

По покана на Регионален исторически музей – Добрич, 12 културни ценности от фонда на РИМ – Габрово са експонирани във временна изложба с мотото „Пред олтара на свободата“. Тя ще бъде открита на 20 април от 17 ч. и ще може да се разгледа до 5 юни 2021 г. в зала „Възраждане” на Художествена галерия – Добрич. Идеята на колегите е да отбележат 145-годишнината от Априлското въстание, като поставят акцент върху развитието на въстаническите действия в Североизточна България. Концепцията им е, чрез лични вещи и оръжия на участниците във въстанието, да запознаят добричката общественост с личностите, които през април и май 1876 г. обявяват, че е вече време да въстане робът и обричат живота си за освобождението на България. В изложбата участват още Регионалните исторически музеи – Варна, Велико Търново и Шумен и историческите музеи в Бяла черква и Севлиево.

В експозицията една голяма витрина е посветена на въстанието в Габровско. В нея са представени войводата Цанко Дюстабанов и Георги Бочаров – помощник-войвода и писар. За визуализация на образа на войводата Дюстабанов РИМ – Габрово предоставя гипсова възстановка на лицето му, изготвена от проф. д-р Йордан Йорданов през 1976 г. Оръжието на войводата – добре запазения и богато орнаментиран ятаган, изработен от габровски майстори, с който е участвал във въстанието, е акцент в изложбата. По обясними причини, за този богат, образован и уважаван габровски гражданин, с огромно влияние и авторитет в Габровско и Севлиевско, са малко запазените исторически свидетелства. Приел да бъде жертвен агнец с думите: „Оставили сте ми два пътя. Първият е да отида и да ви предам; тогава ще бъда дважди по-зачитан и трижди по-богат. Вторият – да дойда с вас и да загубя главата си. Решавам – идвам с вас!“ – и подпалва огъня, от който ще се възроди България. Обесен на 32-годишна възраст, образът му е пресъздаден от художници по спомени на негови съвременници.

Много повече лични вещи, документи и снимки са запазени за Георги Бочаров. Той оцелява в пламъците на въстанието, сражава се като опълченец и приветства Освобождението на Родината. Избран е за кмет на Габрово, създава семейство и днес има негови потомци, носещи с гордост фамилията му. В изложбата има негова портретна снимка, експониран е ценния ръкопис със заглавие „Габровското въстание 1876 г.” – дневник (спомени) на Георги Бочаров. В него на 74 страници Бочаров проследява пътя, сраженията и разгрома на Габровската чета. Личното му оръжие пушка „Пибоди Мартини”, образец 1871 г., със саморъчно издълбан надпис „1876 г. Г. Б. (Георги Бочаров), красивият джобен часовник, добре запазен и украсен със стилизирани растителни и животински фигури, и възпоменателният му медал за 25-годишнината от Априлското въстание (1901 г.) са показани в изложбата.

За да се добие по-пълна представа за въоръжението на въстаниците отпреди 145 години, РИМ – Габрово е подбрал и предоставил за експониране красиво изработен кожен барутник и матрица за патрони. Сабята на въстаника от Нова махала Илю Андреев Петков, която е местно габровско производство, допълва арсенала от оръжия, които са достигнали до нас от бунтовна и кървава пролет на 1876 г.

С не толкова атрактивни, но безценни източници, историческата картина за Априлското въстание добива завършен вид с единственото писмо на Еким Цанков – председател на революционния комитет в Габрово от Търновския затвор до неговите близки. Запазената присъда на въстаника Христо Топузанов (на турски език) за осъждането му на 15 години заточение в Диарбекир свидетелства за съдбата на по-голямата част от оцелелите въстаници. Снимката на останалите живи участници от четата на Ц. Дюстабанов при паметника на загиналите в м. Зла река над с. Ново село, които през 1901 г. отново изминават пътя, за да го документират и отдадат почит на загиналите си събратя, е естественият завършек на разказа за Габровската чета.

Габровци знаят и почитат своите герои, взели участие в Априлското въстание. От днес и добричани ще се докоснат до част от материалното наследство за епопеята, съхранено в РИМ – Габрово. Независимо от многобройните виртуални представяния на културни ценности, музеите продължават традицията доказана от векове, защото досегът до оригинала винаги оставя в публиката незаличим спомен.

Автор: Катя Гечева – главен уредник в РИМ – Габрово