160 години Габрово град
1986 година

1. Откриване на постоянна експозиция на Националния музей на образованието в сградата на Априловската гимназия, 22 май

Opening of the permanent exhibition of the National Museum of Education in the building of the Aprilov High School, May 22nd

Открытие постоянной экспозиции Национального музея образования в здании Априловской гимназии, 22 мая

 

2. Изграждане на тролейбусна мрежа в Габрово

Construction a trollеy network in Gabrovo

Стройка троллейбусной сети в Габрово