Онлайн представяне на изданието „155 години Габрово град“

 

По случай 160-годишнината от обявяването на Габрово за град, Регионален исторически музей започва онлайн представяне на изданието „155 години Габрово град – илюстрована хроника“.

Албумът беше създаден през 2015 г. от екип специалисти от Регионален исторически музей – Габрово, Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“ и Държавен архив – Габрово по програма „Култура“ на Община Габрово и е богато визуализиран с фотографии, документи, издания и културни ценности от тези институции, както и от Етнографски музей на открито „Етър“ и музей „Дом на хумора и сатирата“.

Целта ни е да популяризираме богатото минало на града и да позволим на широката аудитория да открие отново процесите, събитията и личностите, които го изпълват. Надяваме се хронологичното презентиране на габровската история да стане едно послание за дълбоките корени и устойчивото бъдеще на нашия град.