Научна конференция „Старопланинският регион – минало, настояще, перспективи. Развитие на културния туризъм“, 3 октомври 2019 г.

На трети октомври 2019 година в сградата на Регионален исторически музей – Габрово се проведе шестата научна конференция „Старопланинският регион – минало, настояще, перспективи. Развитие на културния туризъм“.

Научен ръководител на организираната съвместно с ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ конференция бе проф. д-р Петко Ст. Петков, преподавател във Великотърновския университет.

Научният форум бе открит от Нела Рачевиц, временно изпълняващ длъжността кмет на Община Габрово и Иван Постомпиров, главен уредник в музея.

В конференцията с доклади се включиха деветнадесет участници. Резултатите от тазгодишната конференция ще бъдат публикувани заедно с докладите от миналогодишната през 2020 година.