Стенописи от средновековния град при с. Крамолин – културна ценност на м. септември 2019 г.

 

Културна ценност на м. септември са стенописи от средновековния град при с. Крамолин. Още през първия археологически сезон – 1984 г. – разкопките в м. „Градът“ при с. Крамолин, Севлиевска община довеждат до откриването на единствените запазени днес средновековни стенописи във фонда на Регионален исторически музей – Габрово.

Проучената култова постройка в цитаделата, която се датира в края на ХІІ – началото на ХІІІ в. – кръстокуполна църква тип стегнат кръст – била стенописана. В нартекса на храма са открити по-големи части от стенописания цокъл, на които могат да се различат стилизирани геометрични орнаменти и овални медальони.

За запазването на стенописите, те са свалени и консервирани от специалисти от Националния институт за паметниците на културата – София.