Резултат от преглед на подадени документи и допускане до събеседване на кандидатите за длъжностите „Екскурзовод в музей“ и „Уредник в музей“

На 19.04.2019 г. по заповед на Директора на Регионален исторически музей – Габрово, комисия прегледа подадените документи и допусна до събеседване кандидатите, които отговарят на изискването за заемане на съответните длъжности:

За екскурзовод в музей са допуснати:

– Марина Николаева;

– Моника Ненова;

– Галина Христова;

– Радостина Денева;

– Йоана Хинкова;

– Светла Цонева;

– Адриан Христов.

Не са допуснати:

– Пенка Станкова;

– Деян Пенев;

– Божидара Стефанова;

– Йоанна Йонева;

– Станислав Гончаров;

– Деница Парнева;

– Инна Щербина;

– Диана Стойчева-Шангова;

– Галя Кръстева;

– Владислав Крамолински.

За уредник в музей са допуснати:

– Марина Николаева;

– Цветомира Николова;

– Цветомира Димитрова-Ненова.

Не са допуснати:

– Пенка Станкова;

– Деян Пенев;

– Валентин Колев;

– Величка Ковачева;

– Станислав Гончаров;

Комисията ще извърши събеседване с класираните кандидати за съответните длъжности, както следва:

2 май от 09:30 до 12:00 часа за длъжност екскурзовод в музей;

3 май от 10:00 до 11:00 часа за длъжност уредник в музей.