Културна ценност на месеца – май 2014 г.

Buzdugani_1024x724

Във фонда на РИМ – Габрово се съхраняват няколко боздугана. Произхождат от дарения, т.е. няма данни за конкретния им контекст на произход. Могат да бъдат обособени в два основни типа. Първият от тях е звездовидният – широко използван в периода XIII–XIV в. Той намира голямо разпространение в България с множество добре запазени екземпляри, макар че при повечето липсва датирана среда на намиране.

Другите боздугани, съхранени в РИМ – Габрово, представят характерното за периода на Късното средновековие оръжие с ударна част, съставена от  полукръгли ребра с разширяваща се горна половина, прикрепени към дълга втулка.Те преставляват развита до крайна степен форма на оръжията с 6 или близък до 6 брой ребра, наричани в руската литература “шестопери”, а в българската означавани като “пружиниращи боздугани”. Типът е широко разпространен по целия Балкански полуостров, където започва да се появява масово през втората половина на XIV в. и е особено характерен за османския период. Боздуганите-шестопери от фонда на РИМ-Габрово могат да бъдат разглеждани като възприето османско въоръжение от местните пазители на прохода – дервентджиите.