„Водоснабдяването на гр. Габрово“, по повод 125 години от рождението на Илия Кожухаров – юрист, кмет и министър.

 

Културна ценност за месец ноември 2018 г. е книгата „Водоснабдяването на гр. Габрово“ от габровския кмет Илия Кожухаров. Тя излиза от печат през 1929 г. и се състои от 73 страници. Съдържанието описва етапите на проекта за водоснабдяване, финансирането на проекта, закупуването на материали, резултати от изследването на чистотата и годността на водата и др.

Авторът на книгата остава в историята на Габрово като един от най-успешните габровски кметове. През неговото управление градът е благоустроен, водоснабден, електрифициран и са изградени редица емблематични обществени сгради и паметници: училище „Неофит Рилски“, сградата на кметството и покрития пазар – халите, градската баня, водният синдикат „Грамадата“, мостът „Игото“, подпорните стени на р. Янтра, статуята на Рачо Ковача, паметникът на Васил Априлов и др.

Илия Иванов Кожухаров е роден в Габрово през 1893 г. в семейство на свещеник. Завършва Априловска гимназия. Учи право във Франция и в Софийския университет. Участва във Балканските войни и в Първата световна война. В периода 1919 – 1921 г. работи като съдебен кандидат в Търновския окръжен съд, като помощник мирови съдия и мирови съдия в Габрово и Берковица. Член на Демократическата партия. Илия Кожухаров е кмет на Габрово през 20-те и първата половина на 30-те години на ХХ в. Заема и редица други високопоставени държавни постове: главен секретар на Министерството на вътрешните работи и народното здраве (1935-1937 г.), министър на правосъдието (1938 г.), министър на търговията, промишлеността и труда (1938-1939 г.). В периода 1941 – 1945 г. е председател на УС на памукотекстилно дружество „Принц Кирил“ – Габрово. Почетен гражданин на Габрово. Умира през 1994 г. в София.

Проблемът с водоснабдяването и канализацията на града търси своето решение още от Освобождението.

Хронологията на събитията е следната: обръща се внимание на проектите на арх. Стефанов и арх. Кафеджийски от 1908-1909 г. и започва детайлно проучване на съществуващите в града водоизточници. Назначен е началника на Търновското окръжно водоснабдително бюро, който завършва проектирането в началото на 1928 г. Интересен е фактът за съдбата на тръбите за проектирания водопровод. През февруари същата година Търновската окръжна постоянна комисия нарежда на габровския общински съвет да внесе в Българската земеделска банка в София сумата от 300 хил. лв. Тези разходи, обаче не са включени в бюджета на Общината за тази година. Парите трябва да бъдат внесени веднага, за да не бъде премахнато Габрово от списъка на поръчките в Министерството на благоустройството. За да се набавят средствата са осигурени от личните заеми на Илия Кожухаров, Петър Ц. Хаджистойчев, д-р Константин Вапцов, Христо Хесапчиев, Ст. Дойнов и Пенчо Х. Мадемов от Габровската популярна банка на стойност от по 50 хил. лв.

В заключението на книгата си, кметът Кожухаров пише: „Водоснабдяване, канализация, строеж на улици, социални грижи и редица други градоустройствени въпроси, продължават при все това да вълнуват общественото мнение в Габрово и представляват център, към който се насочва интересът и вниманието на цялото габровско гражданство. Над всички тия въпроси, като една от най-първите нужди, стои въпросът за водоснабдяването на града с чиста вода, към който най-много е насочено вниманието на гражданството. За да се даде възможност на последните да се ориентира върху състоянието на този въпрос – ето, както се каза вече, мисълта, която подсказа написването на настоящата книга.“.

 

Използвана литература:

1. Кожухаров, Ил. Водоснабдяването на Габрово. Габрово, 1929.

2. Търновски, Д. Габровските градоначалници 1879 – 1946 г. Габрово, 2005.

3. Постомпиров, Ив., К. Гечева. 100 години Габровски памукотекстил: Зараждане на памукотекстилната промишленост в Габрово. Габрово, 2012.