РИМ – Габрово осъществи дейност № 4 от проект „Красотата на габровската сокайна шевица“

В периода 15 юни – 11 юли 2018 г. се осъществи дейност № 4 от проект „Красотата на габровската сокайна шевица“, финансиран по програма „Култура“ на Община Габрово, с бенефициент Регионален исторически музей – Габрово и партньори Етнографски музей на открито „Етър“ и Музей на архитектурно-исторически резерват „Боженци“.

За пръв път колекциите сокайни шевици, съхранявани в културните институти, бяха включени в работата с деца. Чрез отпечатаната книжка с тематика красотата на габровската сокайна шевица бяха реализирани ателиета за работа с деца. По този начин се постигна социализация на уникалното местно културно-историческо наследство, а габровските деца изпитаха влиянието на естетическите му качества и се запознаха с майсторството на неговите творци.

Чрез работата в ателиетата бяха създадени знания и умения в подрастващите, свързани с естетическите качества на габровската сокайна шевица. Осъществената по проекта работа с деца ще служи като модел за продължаване на подобни дейности от Регионален исторически музей – Габрово по отношение колекциите му от движими културни ценности и тяхното социализиране.