Деца от ЧЗ „Вълшебен свят“ посетиха Дечкова къща

На 20.06.2018 г. музейния обект Дечкова къща, с представената в него постоянна експозиция „Градски бит от края на XIX до 40-те години на ХХ век“, бе посетена от група ученици на различна възраст от Частна занималня „Вълшебен свят“ – гр. Габрово.

Екипът от Регионален исторически музей – Габрово запозна децата с историята на Дечкова къща и уникалните културни ценности експонирани в нея. Беше приложен методът учене чрез игра. Децата се разделиха на два отбора и участваха в новата игра „Златното съкровище на Алтън Дечко“. Имаше макет, въпроси, усмивки, зар, съкровище, екипна работа, всичко необходимо за едно забавно, вълнуващо и запомнящо се преживяване, в което децата представиха своите ново придобити знания.

През последните години музеят се стреми все повече да популяризира историята и културно-историческото наследство сред най-младата публика. Като обществена институция предлага на родителите вариант за свободното време на децата и форма на алтернативно образование.