Ученици от СУ „Отец Паисий“ разгледаха изложба „Освобождението“

Днес, 16 март 2018 г. сборна група ученици от V и VI клас при Средно училище „Отец Паисий“ посети Регионален исторически музей – Габрово в рамките на извънкласните дейности по проект „Твоят час“, финансиран по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.

Децата разгледаха изложба „Освобождението“, посветена на 140 години от Освобождението на България, реализирана с участието на Национален парк-музей „Шипка-Бузлуджа“, Казанлък. В нея те се запознаха с приноса на габровци при защитата на стратегически важния за развоя на военните действия Шипченски проход и имаха възможността да видят оригинални културни ценности, принадлежали на участници в Руско-турската освободителна война, както и акварелни портрети на опълченци от Габрово и Габровско, дело на габровския художник Стефан Ковачев.

Във втората част на посещението си в музея учениците разгледаха постоянна експозиция, посветена на късноантичното селище в м. Градище, в която видяха автентични артефакти, намерени при проведените в местността археологически проучвания и научиха любопитни подробности за произхода и бита на жителите на укрепеното селище.