Културна ценност на месеца – май 2016 г.

Експонат на м. май в РИМ – Габрово е част от мъжки метален колан от периода на Втората българска държава. Произхожда от средновековното селище в м. „Витата стена“ при с. Здравковец, Габровско. Състои се от две части – прешлен и коланен край. Представляват затворени касети от сребърна позлатена ламарина с тънки стени, като прешленът има правоъгълна, а коланният край – езиковидна форма. Върху горната им повърхност е оформено по едно правоъгълно гнездо със стъклена инкрустация, около които са разположени кръгли плитки гнезда за захващане на полусферични декоративни елементи. Долната повърхност на елементите от колана е рамкирана с перлен ред по дългите стени, а на късите са разположени припоени тръбичките на шарнирно свързване.

Макар и във фрагментиран вид, находката от метален колан от ХIV в. е изключително ценен експонат и рядка културна ценност от българските земи. Тя демонстрира нахлуването на западноевропейско влияние в аристократичната мода на Втората българска държава и същевременно на усвояването на престижни ювелирни техники. Особено впечатляващо е нейното присъствие в селището при с. Здравковец, където наличието на други луксозни находки и обособена резиденциална част на местния владетел свидетелства за ролята на местните земи във властовата и административната структура в хинтерланда на столицата Търновград.

plakat-maj-2016_849x1200