ИЗЛОЖБА „СЛАДКО НЕЩО Е СВОБОДАТА“

„СЛАДКО Е НЕЩО СВОБОДАТА, ЗАТОВА ТОЛКОВА ТРУДНО И СКЪПО СЕ ДОБИВА, НО КАКВИТО И ДА БЪДАТ ЖЕРТВИТЕ, ТЕ СЕ ЛЕСНО ЗАБРАВЯТ, САМО ТЯ КАТО СЕ ДОБИЕ…“ е записал в Дневника за събитията от април-май 1876 г. писарят на Габровската чета Георги Бочаров. „Сладко нещо е свободата“ е и титула на изложбата, посветена на 140-годишнината от Априлското въстание и организирана от регионалните музеи в Габрово и В. Търново, историческите музеи в Севлиево, Дряново, Бяла черква и Специализирания музей в Трявна. Експонирана в Хаджистояновото училище на ИМ – Севлиево, изложбата ще може да бъде посетена от 11 май до 31 юли.

РИМ – Габрово участва в изложбата с 28 културни ценности, съхранявани във фонда – снимки, документи, наградни отличия, оръжие и лични вещи. Притежание на габровци, участници в четата на войводата Цанко Дюстабанов, те носят емоцията на трудните пролетни дни на 1876 г., когато населението на Габровския край се вписват в общия порив за свобода. Хладно оръжие (местно производство), с което габровските майстори-оръжейници са снабдявали районите на Севлиево и Г. Оряховица при подготовката на въстанието, както и сабята на дядо Илю Петков от с. Новата махала (дн. квартал на Габрово), участник в Дюстабановата чета; писмо на Еким Цанков (председател на Габровския революционен комитет, обесен на 15 юни), писано на 2 юни от Търновския затвор и изпратено на баща му; Дневник, орденска лента и джобен часовник на Георги Бочаров – член на щаба, чието участие в Габровския въстанически отряд се свързва със събитията в с. Батошево (4-6 май) и действията на отделението, което той командва; спомените (ръкопис) на 15-годишният тогава Продан Тишков (Чардафон) за подготовката на въстанието в Габрово; турски документ за осъждане на 15 години заточение на Христо Топузанов; документ – волна помощ, набирана от габровци за деца от Ново село, чиито родители са изклани от турците; снимки, илюстриращи първите експедиции (1900, 1901 г.) по стъпките на априлци. Това са само част от реликвите, показани в изложбата, които са белязали габровското участие в събитията и които ще продължават да бъдат част от процеса за запазване паметта за подвига на нашите предци, за приноса им в най-величавият връх в националноосвободителните борби на българите.

AFISH_APRILSKO_883x1200