Посещение на ученици от ПГТ „Пенчо Семов“ в Дечкова къща

Днес 17 ноември 2015 г. Дечковата къща бе посетена от ученици от ПГТ „Пенчо Семов“. Бъдещите екскурзоводи разгледаха постоянна експозиция „Градски бит от края на ХІХ до 40-те години на ХХ век“ и се запознаха с методиката на работа на културната институция, различните дейности и организиране на събития, извършвани от екипа на РИМ – Габрово.