Посланик на Кралство Норвегия в РИМ – Габрово

На 26 септември 2015 г. Нейно Превъзходителство г-жа Гюру Катарина Х. Викьор, посланик на Кралство Норвегия в България, посети Регионален исторически музей – Габрово във връзка с изпълнението на проект „Съвременни подходи за проучване, представяне и достъп до книжовното културно-историческо наследство на област Габрово“, финасиран по програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ Договор за безвъзмездна помощ № 24-10 М2-4 от 22.05.2015 г. Тук тя се срещна с изпълняващият длъжността кмет на Община Габрово – г-жа Нела Рачевиц и с част от екипа за управление на проекта: Росен Йосифов – ръководител, Красимира Чолакова, директор на РИМ – Габрово, и Савина Цонева, директор на РБ „Априлов-Палаузов“ – Габрово, координатори, и Дафинка Дунева, счетоводител. Посланикът на Норвегия се запозна с дейността на музея, разгледа постоянната му експозиция, помещението за дигитален център по проекта и доставените специални архивни шкафове за съхранение на фондовете от ръкописи и старопечатни книги. Нейно превъзходителство г-жа Викьор изрази удовлетворение от напредъка по проекта и изяви желание отново да посети РИМ-Габрово и РБ „Априлов-Палаузов“ – Габрово.