„Празник на буквите“

В навечерието на 24-ти май бяха последните занимания на Регионален исторически музей – Габрово в ДГ „Мики Маус“ и ДГ „Първи юни“ за учебната 2023/2024 година.

Занятието посветихме на Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Освен беседа за значимостта на тяхното дело, подготвихме игра за памет с букви, по време на която децата показаха познания, наблюдателност и съобразителност.

Завършихме с писане върху глина на първите букви от имената им и се разделихме с обещание, че ще се видим отново през следващата седмица, но вече на гости при нас – в „Дечкова къща“.