„Паметник на свободата и признателността“ – музеен урок в ОУ „Иван Вазов“

На построяването на Паметника на свободата на връх Св. Никола беше посветен музейният урок на Регионален исторически музей – Габрово с ученици от ОУ „Иван Вазов“ – Габрово.

В презентация бяха проследени основните моменти от зараждането на идеята за издигането на „храм на най-високото място на Балканът, на св. Николая, гдето толкова герои паднаха за нашата свобода“ – думи на депутата от Учредителното събрание Стефан Берон, през сформирането на Комитет по въздигане на Паметника; конкурса за архитектурен проект, спечелен от габровеца арх. Атанас Донков, трудностите и предизвикателствата, пред които са били изправени ръководителят на строежа Пеньо Атанасов Колев – Бомбето и неговите работници, до тържественото откриване на 24 август 1934 г. от цар Борис III.

Въодушевени от разказа и все още под въздействието на емоциите от честването на Националния ни празник, децата с лекота се е справиха със задачата да изработят свое знаме с българския трикольор и гордо го развяха, пеейки химна на България.

В края на урока всеки си тръгна с подарък – картичка на Паметника на свободата.