„Народните будители“ – втора тема на музейните уроци, провеждани от РИМ – Габрово в детските градини

На 23 и 25 октомври специалисти от Регионален исторически музей – Габрово проведоха вторите уроци от програмата за извънкласни дейности с децата от III-та и IV-та група в ДГ „Мики Маус“ и IV-та група в ДГ „Първи юни“. Темата беше насочена към личностите от епохата на Възраждането, посветили живота и делото си на пробуждането на българския народ по време на османската власт.

Представени им бяха Паисий Хилендарски, д-р Петър Берон и неговия „Рибен буквар“, екземпляр от който се пази във фонда на музея, Васил Априлов и плакет с неговия образ, също от фонда на РИМ – Габрово, Неофит Рилски, Васил Левски и Цанко Дюстабанов.

В хода на урока децата попълниха работни листи, от които научиха на коя дата отбелязваме Деня на народните будители, кои са будителите и кои, от разгледаните, са свързани с Габрово.