Отчети за 2019 г.

 

Отчети за м. ЯНУАРИ 2019 г.

Файл/Връзка Публикуван на Размер
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 25.07.2022 г. 3,97 МВ

 

Отчети за м. ФЕВРУАРИ 2019 г.

Файл/Връзка Публикуван на Размер
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 25.07.2022 г. 1,79 МВ

 

Отчети за м. МАРТ 2019 г.

Файл/Връзка Публикуван на Размер
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 25.07.2022 г. 3,08 МВ

 

Отчети за м. АПРИЛ 2019 г.

Файл/Връзка Публикуван на Размер
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 25.07.2022 г. 1,29 МВ

 

Отчети за м. МАЙ 2019 г.

Файл/Връзка Публикуван на Размер
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 25.07.2022 г. 1,30 МВ

 

Отчети за м. ЮНИ 2019 г.

Файл/Връзка Публикуван на Размер
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 25.07.2022 г. 1,30 МВ

 

Отчети за м. ЮЛИ 2019 г.

Файл/Връзка Публикуван на Размер
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 25.07.2022 г. 1,30 МВ

 

Отчети за м. АВГУСТ 2019 г.

Файл/Връзка Публикуван на Размер
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 25.07.2022 г. 1,17 МВ

 

Отчети за м. СЕПТЕМВРИ 2019 г.

Файл/Връзка Публикуван на Размер
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 25.07.2022 г. 0,98 МВ

 

Отчети за м. ОКТОМВРИ 2019 г.

Файл/Връзка Публикуван на Размер
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 25.07.2022 г. 1,25 МВ

 

Отчети за м. НОЕМВРИ 2019 г.

Файл/Връзка Публикуван на Размер
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 25.07.2022 г. 1,22 МВ

 

Отчети за м. ДЕКЕМВРИ 2019 г.

Файл/Връзка Публикуван на Размер
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 25.07.2022 г. 0,9 МВ