„Пролетна изложба“ в Дечкова къща

На 14 април от 17.00 ч. в Дечковата къща ще се открие Пролетната изложба на Детски школи „Енкаустика“ и „Приложни забавления“.

Заповядайте!