Ученици от ОУ „Неофит Рилски“ посетиха музеен обект Дечкова къща

С много усмивки и положителни емоции се зареди Дечковата къща в днешния не особено приветлив есенен ден. Причинители на тази приятна еуфория бяха учениците от III а, III б, IV в и V в при ОУ „Неофит Рилски“. В навечерието на Деня на народните будители любознателните деца посетиха музейния обект и се запознаха с богатата история на сградата.

Виртуалното пътешествие в миналото беше ново за тях преживяване, което провокира интереса им към културните ценности в постоянната експозиция „Градски бит от края на XIX век до 40-те години на ХХ век”. Въодушевлението при днешните гости беше предизвикано и от факта, че във филмчето, което гледаха с VR-очилата, участват ученици от тяхното училище – Адриана Кънева и Мартин Богданов.