160 години Габрово град
1988 година

1. Иван Петров, председател на Изпълнителния комитет на Общинския народен съвет-Габрово (1 ноември 1988 – 2 октомври 1990)

Ivan Petrov, Chairman of the Executive Committee of the City People’s Council of Gabrovo (November 1st, 1988 – October 2nd, 1990)

Иван Петров, Председатель Исполнительного комитета Общинского Народного совета-Габрово (1 ноября 1988 – 2 октября 1990)

 

2. Пуснат в експлоатация телевизионният ретранслатор в м. Градище

TV repeater was commissioned in Gradishte place

Запущен в эксплуатацию телевизионный ретранслятор в м. Градище