В РИМ – Габрово ще бъде представена книгата „Създаване и развитие на командване на сухопътните войски (1973 – 1991)“

 

На 4 ноември 2019 г. (понеделник) от 17:30 часа в сградата на Регионален исторически музей – Габрово на ул. „Николаевска“ 10 ще бъде представена книгата на д-р Богдан Андреев „Създаване и развитие на командване на сухопътните войски (1973 – 1991)“.

Авторът Богдан Андреев е доктор по военно-политическа история от Военна академия „Г. С. Раковски“, която е най-старото военно висше училище в България, създадена е със Закон на 1 март 1912 г., приет от 15-то Народно събрание. Понастоящем Б. Андреев е директор на Средно училище „Райчо Каролев“ – Габрово.

Заповядайте!