Работа с деца от ЦДГ „Явор“, 15 януари 2016 г.

На 15 януари 2016 г. Регионален исторически музей – Габрово отбеляза първото си посещение в ЦДГ „Явор“ в подготвителната група на с ръководител г-жа Мариана Христева. Поводът за посещението бе 104-годишнината от откриването на линията Габрово – Царева ливада и събитията около тази важна за града дата. Нашите специалисти представиха приказката „Габровското влакче“, след което нашите малки приятели оцветиха рисунки с изображения на влакче.

Изказваме искрените си благодарности за топлото посрещане при първото ни съвместно ателие, проведено в ЦДГ „Явор“, както на ръководството на детската градина, така и на целия екип и на децата!