Цветя от плъсти във втория ден от ваканцията на чардака

За етапите, през които преминава плъстенето на вълна и употребата на изделията от плъсти в миналото и днес говорихме във второто занимание на ваканция на чардака.

Участниците с любопитство гледаха демонстрацията на техниката и с много старание и фантазия под сръчните им ръчички разцъфтяваха цветя, сърчица и други пъстри вълнени фигурки.