НАУЧНА ГРУПА В РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ГАБРОВО

От 1 ноември 2021 г. в РИМ – Габрово се създава научна група. Нейни членове са д-р Ива Инджова и д-р Богдан Андреев. Научната група е специализирано звено в музея, което се състои от специалисти с научна степен и осъществява научноизследователска дейност съобразно тематичния обхват на музея. Методически групата се ръководи от специализираните научни институти към Българската академия на науките. Задачата на научната група в музея е да развие на нов етап научноизследователската и научнопопуляризаторската работа на РИМ. Тя ще извършва теренни проучвания, експедиции, наблюдения, събирателска и експозиционна дейност; научна обработка на музейните фондове. По този начин ще се повиши нивото на изготвяните тематико-експозиционни документи за постоянни и временни експозиции, а подготовката и представянето на научноизследователски публикации и трудове ще стане равностойно на най-добрите примери от големите регионални музеи в страната.

Д-р Ива Инджова е възпитаник на Априловската гимназия в Габрово и ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Работила е в РИМ – Габрово и ТУ – Габрово. Получава научна степен в Института за исторически изследвания към БАН с темата „Търновската архиепископия – патриаршия XIII-XIV век (вътрешно състояние и църковно-политически измерения)“, защитена през 2016 г. Автор е на монографиите „Габровската община през Възраждането“ (2013) и „Търновската архиепископия – патриаршия през XIII-XIV век“ (2017) и на редица научни статии.

Д-р Богдан Андреев е възпитаник на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Работил е в СУ „Райчо Каролев” в Габрово. Получава научна степен във Военна академия „Георги Стойков Раковски“ с темата „Българското държавно-политическо и военно ръководство и изграждането на Командване на Сухопътни войски (1973 – 1991 г.)“, защитена през 2017 г. Автор е на монографията „Създаване и развитие на командване на сухопътните войски (1973 – 1991)“ и на редица научни статии. Носител на голямата награда на Военноисторическата комисия за 2018 г.

За пръв път в близо 140-годишната история на историческия музей в Габрово в него работят специалисти с научна степен. Директорът Красимира Чолакова приветства екипа на научната група и им връчи подарък – изданията на музея „Известия на РИМ – Габрово“ т. 1-7, като им пожела да обогатят със своите изследвания историята на града, на габровския край и старопланинския регион.