Том VІI на „Известия на РИМ – Габрово“

Излезе от печат Том VІI на „Известия на РИМ – Габрово“. Той представя докладите от V-та и VІ-та национални научни конференции „СТАРОПЛАНИНСКИЯТ РЕГИОН – МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ, ПЕРСПЕКТИВИ. РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРНИЯ ТУРИЗЪМ“, които се проведоха съответно на 4 – 5 октомври 2018 г. и 3 октомври 2019 г. в Регионален исторически музей – Габрово. Конференциите, с научен ръководител проф. д-р Петко Петков от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, бяха организирани от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и Регионалния исторически музей – Габрово. Тяхната цел е да се популяризира историческото, географското, икономическото и културно значение на региона от древността до наши дни; да се покажат достиженията на науката в региона и страната; да се изложат новите гледни точки на българските учени, разкриващи мястото на тези земи в исторически, археологически, етнографски и стопански план.

Форумът през 2019 г. беше посветен и на 150-годишнината от създаването на Женско благотворително дружество „Майчина грижа“ – Габрово, което позволи създаването на допълнително тематично поле, свързано с проучвания за благотворителни инициативи и развитието на женското движение в региона.

Сборникът съдържа 34 доклада.