Дечковото златно съкровище – игра за паметливи и наблюдателни

По-богати си тръгнаха днес от Дечковата къща учениците от III „б“ клас при Основно училища „Св. Св. Кирил и Методий“, но не само защото отнесоха със себе си парчета „самородно злато“, а и повече знания.

Момчетата и момичетата с интерес разгледаха експозицията и изслушаха беседата, за да научат какви промени настъпват в бита на габровци в края на XIX и началото на XX век. Вниманието им беше насочвано към конкретни музейни експонати, които по-късно трябваше да отгатнат в познавателната игра „Дечковото златно съкровище“.

Силни емоции и състезателен хъс обхванаха участниците, когато трябваше да активират паметта и наблюдателността си, за да се доберат до наградата. Към всеобщото вълнение не останаха безучастни и техните преподаватели. А за нас остана удоволствието, че ни посетиха толкова будни, любознателни и позитивни габровчета!