Кожарска фабрика „Братя Ив. Калпазанови“ е една от най-старите в България

Преди 130 г. Йонко Ив. Калпазанов открива кожарска работилница, прераснала от 1894 г. във фабрика.

Братята Тотю, Христо и Йонко са родени в с. Калпазани (дн. с. Борики, Габровско).

Братя Калпазанови – Тотю, Христо и Йонко.

Най-малкият брат и основател на фирмата е Йонко Ив. Калпазанов (1868-1941). След като завършва V клас на Априловската гимназия, като държавен стипендиант, той учи кожарство в град Хлинско, Чехия. По-късно специализира в Лион, Франция. Забележителен е фактът, че от всички стипендианти, само той се заема с производство, а останалите стават учители или чиновници. Първата си кожарска работилница Йонко Калпазанов основава през 1891 г. с 5 работници.

Средният брат, Христо Калпазанов (1862-1935), който дълги години е кърджия, търговец и гайтанджия, влиза в съдружие с брат си Йонко. Двамата доставят първата табашка цепеначка в Габрово. На Пловдивското изложение през 1892 г. Йонко Калпазанов получава единствения златен медал за кожарство. От 1893 г. в съдружието се включва най-големият брат Тотьо Калпазанов (1858-1930) и е основано СД „Братя Ив. Калпазанови”. През 1894 г. Братя Калпазанови построяват нова, по-удобна работилница, която прераства в модерно оборудвана фабрика за производство на гьон и всички видове лицеви кожи. Те доставят първия въведен в кожарското производство австрийски барабан за пране и дъбене. През 1904 г. братя Калпазанови са инициатори за основаването на първата обувна фабрика „Янтра“ в Габрово, чрез която да пласират своите кожи, преработени в обувки.

Фабриката на СД „Братя Ив. Калпазанови” в кв. Падало през 1912 г. Днес основната сграда е вградена в Музей „Дом на хумора и сатирата“ – Габрово.

Технически ръководител на фабрика „Братя Ив. Калпазанови” е Йонко Калпазанов, а Христо и Тотьо поемат пласмента на продукцията. Приемствеността в ръководството на предприятието се предава на синовете им: Иван Йонков Калпазанов е директор на фабриката от 1936 до национализацията, Руси Тотев Калпазанов е доставчик на суровини и завежда деловодството, д-р Стефан Йонков Калпазанов ръководи фабричната лаборатория, Никола Хр. Калпазанов се грижи за пласиране на продукцията.

Запазената марка на фирмата

Освен като индустриалци, братя Калпазанови развиват и обществена дейност. Йонко Калпазанов подпомага откритото през 1895 г. кожарско училище, като директор и осигурява практическото обучение на учениците. През 1921 година братята правят дарение от 379 000 лева за построяване на училище и каменна чешма в родното им село Калпазани (Борики). След смъртта на Христо Калпазанов през 1935 г. наследниците откриват трапезария, в която се хранят 40 ученика.

Йонко Калпазанов умира на 21 май 1941 г.

С цялата си дейност братя Калпазанови остават в историята като родоначалници на модерната кожарска индустрия и дарители на града.

 

Автор на материала – Иван Постомпиров – гл. уредник в РИМ – Габрово