160 години Габрово град
2008 година

1. Проектната документация на „Интегриран проект за воден цикъл на град Габрово“

The documentation of the integrated project about the water cycle of the city of Gabrovo

Проектная документация интегрированного проекта водоснабждения и канализации г. Габрово

 

2. Реконструкция на бул. „Могильов“

Reconstruction of Mogilyov boulevard

Реконструкция проекта им. Могилева

3. Петиция, внесена в Европейския парламент в Брюксел във връзка с преминаването на тежкотоварни автомобили през града

The Petition, introduced into the European Parliament in Brussels, against the passage of heavy vehicles through the city

Петиция, внесенная в Европейский парламент в связи с проездом тяжеловесного транспорта через город