VІІ национална научна конференция „Старопланинският регион – минало, настояще, перспективи. Развитие на културния туризъм“ – онлайн

На 22 октомври 2020 г. се проведе VІІ-та национална научна конференция „Старопланинският регион – минало, настояще, перспективи. Развитие на културния туризъм“, организирана от РИМ – Габрово и ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Велико Търново. Научен ръководител и водещ на форума бе проф. д-р Петко Петков. С доклади се представиха дванадесет участници от: ВТУ – В. Търново, ИЕФЕМ при БАН, РИМ – Габрово, отделите „Държавен архив“ в Стара Загора и Габрово, ИМ – Севлиево и др. Участниците от РИМ – Габрово представиха доклади на теми: „Гербът на Габрово – създаване и реализация, 1934-2020 г.“ (Иван Постомпиров) и „Истината за „Най-старата фотография на Габрово” (Росен Йосифов).

Конференцията се осъществи неприсъствено, дистанционно, на платформата Teams чрез конферентна връзка между участниците, подготвена и реализирана от Георги Димитров, системен администратор. Този начин за провеждане на конференция се прави за първи път от РИМ – Габрово, съобразен с усложнената епидемиологична обстановка в страната. Новият метод на комуникация ограничи част от заявилите участие във включване в работата на конференцията, поради технически препятствия или заетост по същото време в същата платформа. Въпреки това научният форум стана първият, проведен онлайн в област Габрово и може да служи за модел за бъдещи подобни събития.