160 години Габрово град
2007 година

1. Томислав Дончев, кмет на Габрово (9 ноември 2007 – 18 март 2010), министър по управление на средствата от Европейския съюз, народен представител, член на Европейския парламент, заместник министър-председател и министър по европейските фондове и икономическата политика

Tomislav Donchev, Mayor of Gabrovo (November 9th, 2007 – March 18th, 2010), Minister in charge of EU funds, MP in the National Assembly, MEP in the European Parliament, Deputy Prime Minister and Minister of EU funds and economic policy

Томислав Дончев, мэр Габрово (9 ноября 2007 – 18 марта 2010), министр по делам фондов ЕС, депутат в Народном собрании, член Европейского парламента, вице-премьер-министр и министр фондов ЕС и экономической политики

 

2. Открит паметникът на д-р Петър Цончев, скулптор Адриан Новаков, 24 май

The monument of Dr. Petar Tsonchev was unveiled, sculptor Adrian Novakov, 24th of May

Открыт памятник доктору Петру Цончеву, скульптор Адриан Новаков, 24 мая