160 години Габрово град
2006 година

1. Осветена църквата „Свето Богоявление” в АЕК „Етър”, 24 юни

Holy Epiphany Church in Architectural ethnographic complex „Etar“, concecrated in June 24th

Освящён храм Святого Богоявления в АЭК „Этыр”, 24 июня

 

2. Открита новата сграда на библиотеката на Техническия университет, 1 ноември

A new library building opened at the Technical University in November 1st

Открыто новое здание библиотеки Технического университета, 1 ноября