160 години Габрово град
2001 година

1. Открит хотел „Импулс” в м. Узана”, 1 април

Hotel “Impuls” in the Usana area, opened in April 1st

Открыта гостиница „Импульс” в местности Узана, 1 апреля

 

2. Открита фабрика за производство на банцигови ленти и триони на фирма „Технолес” ООД, кв. Бичкиня

“Tehnoles” Ltd. factory for the production of band saw blades and saws was opened in Bichkinya district

Открыта фабрика по производству ленточных пил фирмы „Технолес” ООО, квартал Бичкиня