160 години Габрово град
2000 година

Осветен параклис „Света Петка”, автори арх. Карл Кандулков и Петър Хаджиганев

Saint Petka chapel was consecrated; authors architect Karl Kandulkov and Petar Hadzhiganev

Освящён параклис „Святой Петки”, авторы арх. Карл Кандулков и Петър Хаджиганев