160 години Габрово град
1998 година

Регистрирана АМК „Задвижваща и управляваща техника”

AMK Drive & Control Technology was registered

Регистрирована фирма АМК „Транспортная и управляющая техника”